O forum - Arena Logistyczna Forum Dyrektor Finansowy

O Forum

Ostatnie lata stawiają biznesy i ich liderów przed kolejnymi wyzwaniami, sytuacja na rynku jest dynamiczna i trzeba być gotowym na ciągłe zmiany. Liderzy finansów stają się kluczowymi partnerami biznesowymi, nawigatorami przewidującym nadchodzące wydarzenia i elastycznie reagującym na zmienność otoczenia. Nieustannie muszą szukać sposobów na osiągnięcie sukcesu w nowej „niestabilności”, realizować rentowny wzrost i strategicznie przygotowywać się na to, co będzie dalej. Dyrektorzy Finansowi mają świadomość ogromnych zmian w biznesie i tego jak wpłynęły one na ich funkcje. Z dostępem do olbrzymiej ilości danych oraz wyposażeni w technologię biorą udział w procesie podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Wymaga to od nich szerszego spojrzenia na całościową sytuację oraz partnerskiej współpracy z zarządem i menedżerami innych pionów. Żeby osiągać coraz lepsze wyniki potrzebują rozwoju i pozyskiwania nowych kompetencji dla siebie i swoich zespołów.

„Zmiana jest jedną z cech życia. Ci, którzy skupiają się jedynie na przeszłości lub teraźniejszości z całą pewnością przegapią przyszłość.”

John F. Kennedy

Premierowa debata roku FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2023 to platforma dla profesjonalistów zarządzania finansami z różnych branż w Polsce służąca dyskusji o sprawdzonych strategiach i wyzwaniach dnia codziennego Dyrektora Finansowego, wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk oraz omówieniu kluczowych umiejętności i zasobów wymaganych do napędzania wzrostu biznesu. Naszym celem jest dostarczenie zestawu najwyższej jakości inspiracji, informacji i narzędzi, prowadzących do doskonalenia praktyki.

Tematy przewodnie Forum

Forum zostało zaprojektowane we współpracy z Radą Programową, w skład której weszli Dyrektorzy Finansowi
z różnych branż w Polsce. Tematem przewodnim tej edycji Forum jest wpływ skutków pandemii oraz zmieniających się uwarunkowań polityczno-ekonomicznych na rolę i priorytety pracy Dyrektora Finansowego.

Zostań partnerem biznesowym i nawigatorem rozwoju biznesu w następujących obszarach: LUDZIE, ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA.

Nie bądź tylko uczestnikiem debaty, prowadź ją – dołącz
do najciekawszego wydarzenia roku!

Zmienność

Przewidywanie sytuacji po kryzysach, przebudowa innowacyjnych modeli biznesowych i strategii rozwoju w celu przekształcenia się w organizację przyszłości.

Przywództwo

Przesuwanie zakresów nowych ról Dyrektora Finansowego wspierających zarząd w zapewnieniu odporności i tworzenia bezpieczeństwa w czasach niestabilności.

Ludzie

Budowanie kultury i narzędzi w dobie nowego modelu pracy, zwiększających zaangażowanie pracowników oraz pozyskiwanie nowych kompetencji dla rozwoju liderów oraz zespołów.

ESG

Umieszczenie zrównoważonego rozwoju w sercu biznesu, aby pozyskać nowe sposoby finansowania, nawiązać relacje z inwestorami i wspierającymi społecznościami oraz tworzyć pozytywny wizerunek organizacji.

Dane i Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie i optymalizacja zarządzania danymi w celu ochrony danych i wszelkiego ryzyka dla tych zasobów dla lepszego pomiaru efektowności i budowy strategii oraz wartości organizacji.

Technologia

Przyspieszenie wykorzystania technologii i danych w funkcjach finansów strategicznych w celu stworzenia wartości dodanej dla organizacji i zbudowania przewagi konkurencyjnej.

Rada Programowa w 2022 roku

Bartosz Szałek

Chief Financial Officer, Wiceprezes Zarządu
KROSNO GLASS

Anna Godlewska

Chief Financial Officer, Członek Zarządu
MOLIERA2

Barbara Sissons

Chief Financial Officer, Proxy,
KINNARPS

Konrad Marchlewski

Członek Zarządu,
KROTOSKI.COM

Dlaczego warto wziąć udział?

Learn

Ucz się jak inni dyrektorzy finansowi radzą sobie z przemianami gospodarczymi, technologią i innowacjami, zmianami społecznymi i zrównoważonym rozwojem.

Connect

Nawiąż relacje z doświadczonymi liderami finansów i rozszerz swoją profesjonalną sieć kontaktów.

Be Inspired

Zainspiruj się najnowszymi trendami, rozwiązaniami i technologią, które kształtują przyszłość zarządzania finansami.

Lead

Bądź liderem i katalizatorem zmian w swojej firmie.

Profil Uczestników

Dyrektor finansowy/CFO, Członek zarządu ds. finansowych, Prezes, Wiceprezes
ds. finansowych, Główny księgowy oraz szefowie ze wszystkich branż w Polsce
z następujących działów:

• Financial Planning & Analysis
• Strategic Planning & Forecasting
• Costing & Budgeting
• Treasury Operations
• Project Financing
• Accounting and Reporting
• Merger & Acquisition

• Investment / Portfolio Management
• Auditing & Internal Control
• Tax Governance
• Governance, Risk & Compliance
• Statutory & Regulatory Reporting
• Fiscal Policy Planning
• Financial Technology Solutions

Dodatkowo:

• Kadra kierownicza z firm księgowych, audytorskich i podatkowych
• Kadra kierownicza z firm świadczących usługi korporacyjne
• Kadra kierownicza z banków/instytucji finansowych
• Inwestorzy i doradcy inwestycyjni

Zostań Partnerem Forum 2023

Nasi partnerzy w 2022 roku

Partner Strategiczny

Złoty Partner

Srebrny Partner

Brązowy Partner

Partner Konkursu CFO ROKU 2022

Partnerzy Wspierający

Patroni Medialni

Zostań Partnerem Forum 2023