Program

Poznaj formułę i zakres merytoryczny
ARENY LOGISTYCZNEJ 2023

12 KWIETNIA 2023 (środa)

TECHNOLOGIA CZY LUDZIE W CENTRUM UWAGI

Moderator: Bartosz Jacyna, VP Business Development, CHAINGERS (Przewodniczący Rady Programowej)

09:00 – 11:00

REJESTRACJA I PORANNY 2-GODZINNY AKTYWNY NETWORKING

 • naszą misją jest stworzenie nowego środowiska wymiany doświadczeń i innowacyjnej przestrzeni dla networkingu
 • dobrze zaplanujemy Twój czas na spotkania w gronie profesjonalistów
 • to będzie okazja do poznania nowych osób i rozmowy o wyzwaniach dnia codziennego  szefów zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw z różnych branż w Polsce
 • tutaj nie może Ciebie zabraknąć
 • do zobaczenia!
11:00 – 11:10

POWITANIE UCZESTNIKÓW I OTWARCIE ARENY

Moderator:
Edyta Olbratowska

Edyta Olbratowska

Project Director ADN AKADEMIA

Bartosz Jacyna

Bartosz Jacyna

VP Business Development, Przewodniczący Rady Programowej Arena Logistyczna CHAINGERS

11:10 – 11:40

Wystąpienie inspiracyjne: Logistyka w czasach wojny, inflacji i deglobalizacji

Ostatnie 30 lat to stałe pogłębianie się integracji gospodarczej świata – szybko rosły zarówno światowa wymiana handlowa jak i przepływy kapitałowe. Dzięki optymalizacji procesów produkcji w skali świata zanotowaliśmy wzrost jakości życia i spadek ubóstwa przy jednoczesnym zachowaniu równowagi makroekonomicznej – jeszcze rok temu byliśmy przekonani, że inflacja to tylko ciekawostka z historii gospodarczej świata. Pandemia i wybuch wojny pokazały jak krucha była to równowaga. Wciąż sprowadzamy produkty z drugiego końca świata, ale nie jest to już tak tanie i szybkie jak kiedyś. Rosnące podziały polityczne i rywalizacja międzypaństwowa sprawiają, że zamiast o globalizacji, outsourcingu, optymalizacji i offshoringu, dzisiaj musimy raczej myśleć o takich problemach jak: reshoring, nearshoring czy resilence. Zastanowimy się co to oznacza dla światowego tempa wzrostu i przyszłej struktury gospodarki światowej.

prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii, profesor ALK w Katedrze Ekonomii. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

11:40 – 12:25

Dyskusja: Planowanie i budowanie forecastów w świecie BANI

 •  jak zarządzać w dynamicznym otoczeniu?
 •  jakie dane pomogą przewidzieć najbliższą sytuacje i do niej się przygotować?
 •  jak obniżać koszty i umożliwić rozwój przedsiębiorstwa?
 •  jak planować i realizować plan w przestrzeni, którą charakteryzują: kruchość, niespokojność, nielinearność, niezrozumiałość?
Moderator:
Konrad Grondek

Konrad Grondek

Consultant, APICS Recognized CPIM Instructor, DDP by DDI, CPF by IBF, Jonah® MPM PRODUCTIVITY MANAGEMENT

Uczestnicy:
Krzysztof Janczukowicz

Krzysztof Janczukowicz

Director, Supply Chain Managment SEE MIELE

Małgorzata Sobczyk

Małgorzata Sobczyk

Director of Finance and Administration GELG

12:25 – 12:45

Porażki przywództwa – jak się podnieść po niepowodzeniu

Wycofanie się po pomyślnej realizacji projektu może prowadzić i prowadzi do poważnych niepowodzeń w kolejnych projektach.
Prawdziwe studium przypadku niepowodzenia zarządzania po dużym sukcesie. Analiza procesu zdrowienia i rzetelna retrospekcja dokonanych zmian.

Dawid Ostręga

Dawid Ostręga

Najlepszy trener wśród menedżerów i odwrotnie

12:45 – 14:00

LUNCH & NETWORKING

14:00 – 16:20

RINGI – STOLIKI TEMATYCZNE (2 tury)

Moderowane spotkania tematyczne z aktywnym udziałem wszystkich uczestników
– przestrzeń do swobodnej wymiany doświadczeń i nieformalnych rozmów!

RING 1

14:00 – 15:00

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA LIDERA W CZASACH NIEPEWNOŚCI

 

Jeżeli jesteś osobą zajmującą odpowiedzialne stanowisko i mierzysz się z codzienną presją, stresem i rosnącymi wymaganiami, martwisz się o klientów, firmę, pracowników i już sam czujesz ze nie dajesz rady? Ten stolik jest dla Ciebie.

Zapraszam do  dyskusji o budowaniu odporności psychicznej lidera.

Izabela Kielczyk

Izabela Kielczyk

Psycholog biznesu, Terapeuta i mentor ludzi biznesu, Przedsiębiorca

RING 2

14:00 – 15:00

BUDOWANIE ZESPOŁÓW I KOMPETENCJI

 

Drastyczna zmiana Kontekstu, wywołana Pandemią Koronawirusa i Kryzysem związanym z wojną na Ukrainie, na trwałe zmieniła sposób funkcjonowania społecznego i biznesowego. Stąd potrzebne są długoterminowe i przemyślane rozwiązania w różnych obszarach, wśród których na pierwszy plan wyłania się kwestia Wymogów Kompetencyjnych wobec stanowisk menedżerskich i specjalistycznych. Muszą one ulec zmianie.

3 Edycja Badania Biznes-Ludzie™ TARKA EXECUTIVE’S (2021/2022) pokazała również, że wyzwaniem, przed którym stoją Zarządzający, jest obecnie efektywne wdrożenie systemu pracy hybrydowej. Zarówno zmiana Wymogów Kompetencyjnych, jak i przejście na prace hybrydową wymagają i wymagać będą nowego typu pracownika i siłą rzeczy, nowego typu zespołów pracowniczych.

Krzysztof Tarka

Krzysztof Tarka

Założyciel i Wspólnik Zarządzający TARKA EXECUTIVE’S

RING 3

14:00 – 15:00

POPRAWA CASH FLOW POPRZEZ PLANOWANIE SCENARIUSZOWE I ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

 

Obserwujemy wciąż rekordowe poziomy zapasów – w tym zapasów nadmiernych, czyli takich dla których koszty utrzymania przekraczają marże sprzedaży. Z drugiej strony dostrzegamy groźną presję ze strony zarządu: „Redukuj zapasy”!, co szybko może przerodzić się w braki w magazynach a zatem nieterminowe dostawy do klientów, a to z kolei – nieterminowe regulowanie zapłaty przez klientów… Jak z tym sobie radzić?

 • Inwestycja w zapasy a ryzyko utraty płynności finansowej. Jak ryzyko to skalkulować i przygotować się do wygranej na rynku w niepewnych czasach?
 • Planowanie scenariuszowe jako klucz do kalkulacji ryzyka – od paniki, przez „jakoś to będzie”, do procedur i przyzwyczajenia ciągłego rozpatrywania scenariuszy
 • Zła struktura zapasów: brakuje tego co niezbędne, za dużo jest rzeczy zalegających. Jak to zmienić?
 • Jakie powinny być w tej chwili najważniejsze czynności i decyzje firm?
Zbigniew Sobkiewicz

Zbigniew Sobkiewicz

Consulting Director, CPIM, Jonah® MPM PRODUCTIVITY MANAGEMENT

RING 4

14:00 – 15:00

INTELIGENTNA LOGISTYKA – SZTUCZNA INTELIGENCJA NA SŁUŻBIE CZŁOWIEKA: STUDIUM PRZYPADKU

 

Sztuczna inteligencja (SI) jest dla organizacji źródłem przewagi konkurencyjnej. Liderzy cieszący się uznaniem wiedzą, że to pracownicy stanowią wartość każdej organizacji. Każdy z nich jest naturalnym i unikalnym źródłem Big Data i SI, dzięki swojemu doświadczeniu i know-how. To, jak organizacja dostosuje się do narzędzi SI, stanowi zasadniczy czynnik decydujący o jej zdolności do tworzenia unikalnej wartości na rynku.

 

W oparciu o studium przypadku, przedstawione zostaną rozwiązania analityczne proponujące zestaw tras realizujących wszystkie zamówienia, a także oszacowanie kosztów każdej z nich w ramach wdrożenia „Transport Management System” w branży przemysłowej. Ponadto, omówione zostaną aspekty związane z kompletacją towarów oraz optymalnym harmonogramem załadunku i rozładunku. Na bazie najlepszych praktyk wdrożeniowych, przedstawione zostaną wyzwania oraz sposoby ich rozwiązania związane ze zmianą kultury organizacyjnej, w tym te związane ze zmianą ról i procesów podejmowania decyzji przez menedżerów odpowiedzialnych za powyższe obszary.

Adrian Suska

Adrian Suska

Członek Zarządu, Współzałożyciel AMA INSTITUTE

15:00 – 15:20

PRZERWA NA NETWORKING

RING 5

15:20 – 16:20

WORK – LIFE BALANCE CZY LIFE BALANCE Jak dbać o zasoby energetyczne własne i pracowników?

 

Ciągła zmiana jest już normą i właściwie nas nie dziwi. Nie znaczy to jednak, że dobrze sobie z nią radzimy. Zarówno zmiana, jak i wynikające z niej wysoki poziom stresu oraz ogromna ilość pracy wywierają na nas wpływ i zostawiają ślad. Nierzadko bardzo wyraźny – w postaci wyczerpania, kłopotów zdrowotnych czy syndromu wypalenia zawodowego.

 • Jak dbać o zasoby energetyczne (własne i podwładnych!) aby móc wykonywać zadania, osiągać cele i ciągle czerpać z tego satysfakcję?
 • W jaki sposób dbać o rozwój swojej kariery zawodowej, by mieć energię na wyzwania, jakie przed sobą postawimy?
 • I wreszcie jak świadomie wybierać wyzwania, które nam służą a unikać tych, które najprawdopodobniej zaszkodzą?
Agnieszka M. Staroń

Agnieszka M. Staroń

Coach, Mentor, Consultant, Owner MAGA CONSULTING

RING 6

15:20 – 16:20

LIDER POKOLENIA Z czyli kompetencje managera przyszłości

 

Przedstawiciele Pokolenia Z są już mocno obecni na polskim rynku pracy – w każdej branży. Niebawem będą też stanowić dominująca grupę zawodową, która siłą rzeczy wymusi zmiany w obecnie obowiązujących standardach pracy.

Czy Pokolenie Z oczekuje innego lidera niż poprzednie pokolenia w naszych organizacjach?

„Dobry” szef dla Pokolenia Z – czyli jaki?

Czy i na jakie zmiany powinni się przygotować liderzy z branży logistycznej?

Warto już teraz poznać odpowiedzi na te i inne pytania, aby móc dobrze przygotować nasze organizacje na nadchodzące zmiany.

Katarzyna Piotrowska

Katarzyna Piotrowska

Country Manager CPL

RING 7

15:20 – 16:20

LUDZIE W KONFRONTACJI Z „TRUDNYMI EMOCJAMI”

 

Gniew, smutek, lęk, frustracja, wstyd, poczucie winy, poczucie krzywdy to nie są emocje, które chcemy przeżywać na co dzień. Mówimy, że są trudne i że lepiej je stłumić. Czy na pewno?

Dlaczego jedne emocje określamy jako trudne, negatywne, a inne pozytywne?

Co sprawia, że unikamy „trudnych emocji” i „trudnych rozmów?

Co jest istotą trudności i jakie następstwa dla biznesu, zespołu, przełożonego i nas samych niesie?Jak adresować trudne tematy i emocje zachowując spokój?

 

Dagmara Głowacka

Dagmara Głowacka

Chief People Officer North & East Europe DB SCHENKER

RING 8

15:20 – 16:20

Rezerwacja dla Partnera

 

 

16:20 – 17:00

Wystąpienie typu LIFESTYLE

17:00 – 23:00

ZAPRASZAMY NA KOKTAIL I NETWORKING

13 KWIETNIA 2023 (czwartek)

TECHNOLOGIA CZY LUDZIE W CENTRUM UWAGI

09:00 – 09:30

REJESTRACJA I PORANNY NETWORKING

RÓWNOLEGŁE ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

#TECHNOLOGIA

Moderator sesji: Łukasz Musialski, Senior Logistics Consultant, CHAINGERS
09:30

POWITANIE UCZESTNIKÓW I OTWARCIE SESJI

09:40

Wystąpienie inspiracyjne: Dlaczego zabijamy innowacje, a potem sami od niej giniemy?

Czyli kilka inspirujących historii, które wciąż się powtarzają:

 • wszyscy się śmieją, a potem przegrywają
 • wariat, który jest geniuszem i twoim konkurentem
 • a wszystko wielkie było kiedyś małe
Maciej Żyto

Maciej Żyto

Digital Director, E-commerce Director, Digital Transformation practitioner, ex. Play, Douglas, RTV EURO AGD, Payback, Orange

 

10:00 – 10:20

Słuchaj, patrz, reaguj czyli jak zautomatyzować proces i być ekologicznym

 • dlaczego portiernia jest passe
 • czy da się współdzielić i wynajmować systemy bezpieczeństwa
 • jak posadzić przy stole wielu graczy i czym ich ugościć
 • czy ESG musi kosztować
Andrzej Hamryszczak

Andrzej Hamryszczak

Współzałożyciel VCN

10:20 – 11:05

Dyskusja: Biznesowe i solidne uzasadnienie inwestycji w innowacje – czy potrafimy je dobrze zdefiniować

 • strategiczna wizja firmy, która określa jej cele i priorytety
 • presja na rentowny rozwój
 • koszty i potencjalne zakłócenia w operacjach
 • braki zasobów i talentów
Moderator:
Wojciech Zaręba

Wojciech Zaręba

Dyrektor Logistyki/Centrów Dystrybucyjnych/Pionu Operacyjnego/Zarządzanie projektami

Uczestnicy:
Małgorzata Nosewicz

Małgorzata Nosewicz

Director Supply Chain Management & Business Project Leader of ERP

Paweł Wierzbicki

Paweł Wierzbicki

Dyrektor Zarządzający TOYOTA MATERIAL HANDLING

Cezary Łastowski

Cezary Łastowski

Project Leader BOSTON CONSULTING GROUP

Marek Wierzbicki

Marek Wierzbicki

Współwłaściciel, Konsultant BINCODE

Jakub Barchański

Jakub Barchański

Business Development Manager ALPEGA TMS

# LUDZIE

Moderator sesji: Anna Frąckowiak-Kaczmarek, Managing Director, SMART CAMPAIGN
09:30

POWITANIE UCZESTNIKÓW I OTWARCIE SESJI

09:40

Wystąpienie inspiracyjne: Przywództwo i zaangażowanie w czasach ciągłej niepewności

Marek Parzydło

Marek Parzydło

Executive Partner YOUNICORN

10:00 – 10:20

Uwalnianie potencjału ludzkiego: jak wyposażyć zespoły, aby prosperowały pośród zakłóceń, niepewności i turbulencji

 • kultura doceniania – jak „uskrzydlać” pracowników
 • happy workplace – bo szczęście sprzyja sukcesowi – jak je tworzyć/wspierać?
Marta Eromin

Marta Eromin

Regional HR Business Partner DHL PARCEL POLSKA

Marta Górecka

Marta Górecka

Regional HR Business Partner DHL PARCEL POLSKA

10:20 – 11:05

Dyskusja: Jakich nowych kompetencji i zasobów potrzebują liderzy, aby zbudować organizacje łańcucha dostaw gotową na przyszłość?

 • co jest ważniejsze – kompetencje twarde czy miękkie?
 • czy warto inwestować i rozwijać swój zespół czy lepiej „kupić” kompetencje na rynku?
 • inwestycje cyfrowe a niedobór talentów
Moderator:
Agnieszka Piątkowska

Agnieszka Piątkowska

Managing Partner BIG FISH

Uczestnicy:
Grzegorz Dołęga

Grzegorz Dołęga

Kierownik Rozwoju Produkcji i Serwisów Biznesowych WEDEL

Małgorzata Rajewska

Małgorzata Rajewska

Globalny Dyrektor Łańcucha Dostaw, Szef Zakupów WHITE DRIVE MOTORS & STEERING

Katarzyna Pyś-Fabiańczyk

Katarzyna Pyś-Fabiańczyk

Dyrektorka Działu Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych SAVILLS

11:05 – 11:30

NETWORKING & KAWA

11:30 – 11:50

Przechytrzyć zakłócenia w łańcuchu dostaw dzięki technologii

• transformacja struktur, przepływów i zarządzania
• planowanie scenariuszy E2E
• ML jako value driver

Bartłomiej Smoczyński

Bartłomiej Smoczyński

Global Head of End 2 End Planning & Board Member IMPERIAL BRANDS

11:50 – 12:10

Innowacje logistyczne, nowinki technologiczne w praktycznym ujęciu (koszty, zwrot z inwestycji, czas zwrotu)

 • demand Planning – gorące wnioski z implementacji
 • Express – platforma integracyjna dla zamówień e-commerce
 • wdrożenie przepływu Dropshippment dla zamówień spersonalizowanych
Krzysztof Niciejewski

Krzysztof Niciejewski

Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw SKLEPY KOMFORT

12:10 – 12:30

Wystąpienie Partnera

Program

11:30 – 11:50

Życie zawodowe vs. życie prywatne: rozdzielać czy łączyć

 • zasada 3xZ – dwubiegunowość wartości – jak naprawdę jest?
 • narzędzia biznesowe w życiu prywatnym – czy to możliwe, czy ma to sens?
 • łańcuch samorealizacji – co go napędza, co go kręci?
Grzegorz Dołęga

Grzegorz Dołęga

Kierownik Rozwoju Produkcji i Serwisów Biznesowych WEDEL

11:50 – 12:10

Arena mistrzów – jak zbudować zespół na ciężkie czasy?

 • technologia czy ludzie, kto wygra w wyścigu na podnoszenie efektywności
 • jak stworzyć warunki, w których zespół pracuje produktywnie
 • „Diament powstaje pod ciśnieniem”?
 • jak znaleźć wspólny język zespołu
Łukasz Chmaj

Łukasz Chmaj

Dyrektor Logistyki GEMINI POLSKA

12:10 – 12:30

Zwinna transformacja w Operacjach Avon

 • podejście do zwinnego zarządzania projektami w czasach BANI
 • SCRUM jako metoda do zarządzania produktami / projektami na bazie doświadczeń w Operacjach Avon
 • zarządzanie zespołami projektowymi w SCRUM  – przemiana podejścia, zachowań, komunikacji, narzędzi – case study Avon
 • rola Scrum Mastera w procesie transformacji Agile
Sylwia Białkowska

Sylwia Białkowska

AGILE Transformation Lead GLOBAL OPERATIONS AVON

12:30 – 12:50

PRZERWA NA NETWORKING

SESJA WSPÓLNA

Moderator: Artur Olejniczak, Head of Marketing & Communications, WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI W POZNANIU

12:50 – 13:10

Wystąpienie inspiracyjne: Rywalizacja, adrenalina, współpraca – przyłożenie w sporcie i biznesie

Michał Latoś

Michał Latoś

Prezes Zarządu PANTHERS WROCŁAW (Mistrz Polski 2016, 2017, 2019, 2020 – Mistrz Europy 2016 – Jedyny polski uczestnik European League of Football – Półfinalista European League of Football 2021)

13:10 – 14:10

Dyskusja (format oksfordzki): TECHNOLOGIA czy LUDZIE w centrum uwagi

 • firmy zautomatyzowane czy firmy zhumanizowane – jak będzie wyglądała przyszłość
 • kompetencje i technologie – jak przygotować się na wyzwania przyszłości
 • wykorzystywanie niedoboru siły roboczej jako katalizatora do napędzania innowacji w łańcuchu dostaw
 • łańcuchy dostaw potrzebują połączonej wizji technologii i talentów?

Format debaty oksfordzkiej z udziałem wszystkich uczestników z sesji Technologia oraz sesji Ludzie
z aktywnym głosowaniem podczas dyskusji.

Moderator:
Artur Olejniczak

Artur Olejniczak

Kierownik Działu Marketingu i PR WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 

 

14:10 – 14:20

Podsumowanie i wnioski

14:20 – 15:20

LUNCH & NETWORKING

15:20

ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA – DO ZOBACZENIA ZA ROK!